Våra tjänster - Mobil inomhustäckning

Vi är en komplett installations- och servicepartner inom el, telecom, byggnads, ställningsmontage och svetsning med verksamhet i  hela Sverige.

Dålig mobiltäckning? 

Den täckning som man som konsument får när man använder tjänsterna beror på många faktorer. Geografiska förhållanden, till exempel berg och dalar, spelar in. Väggar kan skärma av. Det uppstår kapacitetsproblem när många vill surfa med sina telefoner och surfplattor samtidigt.

Dessutom är de smarta telefonerna inte så smarta när det gäller mottagning. Antennen, som på tidigare modeller stack ut från telefonen, är nu inbyggd och mycket mindre. Telefonernas mottagning är sämre trots att mobilnäten har samma täckning som tidigare.

Repeater

Om man har dålig täckning inomhus kan en lösning vara att installera en repeater. En repeater är en lösning som aktivt använder operatörens radiofrekvenser. Repeatern tar emot, förstärker och återsänder signalen på operatörens frekvens.

Om denna utrustning är av dålig kvalitet och/eller felaktigt installerad kan den ställa till stora problem i operatörens nät. Felaktigt installerade repeatrar orsakar idag mycket störningar. Innan man skaffar en repeater bör man fråga sin operatör om både modell och installation. Helst bör den också installeras av kunnig personal. Innan man börjar använda sin repeater måste man också ha skriftligt medgivande av sin operatör, allt detta fixar vi.

Mobiltäckning inomhus – En avgörande faktor

Allt fler personer och företag går över till helt, eller delvis, mobila lösningar. Att ha tillgång till tillfredsställande mobiltäckning, ses idag som en självklarhet. Faktum är att ca 80% av all mobil kommunikation sker inomhus. Samtidigt ger nya byggtekniker med energisnåla hus avsevärt sämre mobiltäckning i våra fastigheter vilket skapar ett stort problem för många.

Men detta kan vi lösa! Kontakta oss så kommer vi ut till er för att undersöka problemet och förstärka er mobiltäckning inomhus genom dessa steg:

  1. Förstudie – Vi kommer ut på plats och gör mätningar och projekterar för ett antennät som fyller kundens alla ytor och behov av bra mobiltäckning. Vi utför mätningar och kontrollerar täckning för samtliga operatörer.

  2. Design – vi skräddarsyr specialanpassade lösningar, för alla tänkbara miljöer.

  3. Tillstånd – vi gör tillståndsansökan hos PTS och mobiloperatörerna och använder endast godkänd utrustning.

  4. Installation och driftsättning – vi har egna installatörer som installerar, testar, verifierar och ser till att allt fungerar som tänkt.

  5. Service/Drift och underhåll – vi ansvarar för löpande underhåll.

Vill du komma i kontakt med oss?

Kontor

River Valley Telecom AB
Industrivägen 5
796 31 Älvdalen

Öppettider

M-F: 07:00 – 16:00
L-S: Stängt